Τοποθεσία

Διεύθυνση: Τμήμα Γεωγραφίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Περισσότερες πληροφορίες: Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Τηλ. +30 210 650 3182 (Κα Δουκουδάκη), +30 210 650 3189 (Κα Παπαδοπούλου)