Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προσωπικά Στοιχεία
Ομιλούμενες ΓλώσσεςΕπίπεδο Γνώσης
Συμμετοχή στο Workshop
Ανάλογα με το πλήθως των συμμετοχών, υπάρχει περίπτωση να πραγματοποιηθεί και δεύτερο εργαστήριο
Από που γνωρίζεις για την Κνωσσό; Ποια ή ποιες είναι οι πηγές των γνώσεών σου;
Εάν έχεις επισκεφθεί την Κνωσσό, πότε ήταν αυτό και με πια αφορμή; Εάν οι επισκέψεις ήταν παραπάνω από μία, γράψε για κάθε φορά.
Στοιχεία Επικοινωνίας

Δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η περαιτέρω επεξεργασία της αίτησής σας απαιτεί την καταχώριση σε αρχείο των προσωπικών σας στοιχείων (ονοματεπώνυμο, φύλο , ηλικία, επάγγελμα κ.λπ.). Οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εκπόνηση ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Κέντρου Φυσικών Επιστημών του Δημόκριτου (ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ). Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ή θέλετε να κάνετε χρήση των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 (π.χ. πρόσβαση σε δεδομένα, διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων), παρακαλείστε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: kparousi@iit.demokritos.gr

Δήλωση Συγκατάθεσης

Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω την συγκατάθεσή μου για την ηλεκτρονική φωνητική καταγραφή, βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση των συνδιαλέξεων και των λοιπών δεδομένων κίνησης που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Όλα τα δεδομένα κίνησης και θέσης προστατεύονται από το απόρρητο των επικοινωνιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν.3471/2006.